Názov testu: Lesné byliny
Predmet: Prírodoveda
Typ školy:
Ročník: 5

Akú stonku majú lestné byliny?
rozkonárenú
 
drevnatú
 
dutú
 
dužinatú
 

Čo tvorí telo lesných bylín?
koreň, stonka, plot, list, kvet
 
podzemok, stonka, kvet, list
 
koreň, stonka, list, pod, kvet
 
koreň, stonka, list
 

Ktoré tvrdenie o jarných bylinách je nepravdivé?
znášajú nízske teploty
 
semená sú rozširované vetrom
 
opeľuje ich hmyz
 
kvitnú pred pučaním stromov
 

Čo patrí medzi chránené lesné byliny?
Pľúcnik lekársky
 
Blyskáč jarný
 
Snežienka jarná
 
Kyslička obyčajná
 

Čo patrí medzi liečivé lesné byliny?
Pľúcnik lekársky
 
Blyskáč jarný
 
Snežienka jarná
 
Vranovec štvotlistý
 

Čo patrí medzi jedovaté lesné byliny?
Kyslička obyčajná
 
Jahoda obyčajná
 
Snežienka jarná
 
Vranovec štvotlistý
 

Čo nepatrí medzi chránené lesné byliny?
Blyskáč jarný
 
Bleduľa jarná
 
Snežienka jarná
 
Veternica hájna
 

Čo nepatrí medzi liečivé lesné byliny?
Pľúcnik lekársky
 
Jahoda obyčajná
 
Snežienka jarná
 
Prvosienka vyššia
 

Čo nepatrí medzi jedovaté lesné byliny?
Kyslička obyčajná
 
Blyskáč jarný
 
Konvalinka voňavá
 
Vranovec štvotlistý
 

Aký zásobný orgán má pľúcnik lekársky?
buľvu
 
hľuzu
 
cibuľu
 
podzemok