Názov testu: Obsah obdlžníka
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 6

Vypočítajte v cm2 obsahy obdlžníkov s rozmermi: a = 6 cm, b = 9 cm
20 cm2
 
48 cm2
 
54 cm2
 
45 cm2
 

a = 80 cm, b = 32 cm
2530 cm2
 
2560 cm2
 
2520 cm2
 
2650 cm2
 

a = 40 cm, b = 56 cm
192 cm2
 
224 cm2
 
3420 cm2
 
2240 cm2
 

a = 25 cm, b = 1m
2500 cm2
 
250 cm2
 
100 cm2
 
125 cm2
 

a = 93 cm, b = 45 cm
5083 cm2
 
4185 cm2
 
4085 cm2
 
4175 cm2
 

a = 6 cm, b = 90 mm
5400 cm2
 
540 cm2
 
450 cm2
 
54 cm2
 

a = 3 dm, b = 150 cm
450 cm2
 
4500 cm2
 
45 000 cm2
 
45 cm2
 

a = 6 m, b = 80 mm
480 cm2
 
48 000 cm2
 
4800 cm2
 
48 cn2
 

a = 23 dm, b = 15 cm
3400 cm2
 
345 cm2
 
34 000 cm2
 
3450 cm2
 

a = 2 dm, b = 30 mm
60 cm2
 
6 cm2
 
600 cm2
 
6000 cm2