Názov testu: Operácie s uhlami I.
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 6

Sčítaj veľkosť dvoch uhlov: 35⁰ + 78⁰ =
123⁰
 
125⁰
 
113⁰
 
115⁰
 

54⁰ + 77⁰ =
121⁰
 
131⁰
 
141⁰
 
132⁰
 

59⁰ + 63⁰ =
131⁰
 
121⁰
 
132⁰
 
122⁰
 

116⁰ + 82⁰ =
198⁰
 
208⁰
 
218⁰
 
298⁰
 

85⁰ + 54⁰ =
149⁰
 
139⁰
 
138⁰
 
148⁰
 

Odčítaj veľkosť dvoch uhlov: 73⁰ - 36⁰ =
36⁰
 
37⁰
 
35⁰
 
38⁰
 

232⁰ - 116⁰ =
106⁰
 
105⁰
 
116⁰
 
115⁰
 

208⁰ - 42⁰ =
166⁰
 
165⁰
 
1569⁰
 
155⁰
 

145⁰ - 55⁰ =
99⁰
 
90⁰
 
89⁰
 
91⁰
 

182⁰- 32⁰ =
159⁰
 
160⁰
 
158⁰
 
161⁰