Hymnická pieseň – Janko Matúška a Karol Kuzmány I.

15. 04. 2014 14:42

Hymnická pieseň:

 • Hymnická pieseň – hymna.

 • Názov pochádza z gréckeho slova hymnos – spev, chválospev.

 • Ide o druh ódy.

 • Hymnická pieseň vznikla pôvodne ako pieseň, ktorá ospevovala, velebila bohov, Boha.

 • V súčasnosti má predovšetkým podobu hymnickej piesne alebo štátnej hymny.

 

Najznámejšie hymnické piesne u nás vznikli v období  preromantizmu a romantizmu.

 

 

Karol Kuzmány:

Bol významný slovenský spisovateľ, novinár a estetik, priekopník slovenskej prekladovej literatúry.

Patril medzi spoluzakladateľov Matice slovenskej a v rokoch 1863 – 1866 pôsobil vo funkcii jej podpredsedu.

Patrí k najvýznamnejším slovenským osobnostiam 19. storočia.

Bol znalec literatúry, talentovaný básnik, estetik i schopný organizátor a novinár.

Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.


koncosova

 

Základné životopisné údaje:

 • Narodil sa v Brezne v roku 1806, zomrel v Štubnianskych Tepliciach (dnes Turčianske Teplice) v roku 1866.

 • Vzdelanie začal získavať v rodisku, na gymnaziálnych štúdiách v Dobšinej a v Gemeri (1817-1822) si osvojil aj znalosť latinčiny, gréčtiny a maďarčiny.

 • V roku 1822 prišiel do Bratislavy na lýceum.

 • V roku 1828 odišiel na univerzitu do nemeckej Jeny.

 • Po návrate z Nemecka sa stal profesorom kežmarského gymnázia (1829-1830) a vedúcim spolku slovenských študentov.

 • V 1830-1832 bol evanjelickým farárom vo Zvolene.

 • Po roku 1832 pôsobil ako farár v Banskej Bystrici, kde začal aj roku 1836 vydávať Hronku.

 • V rokoch 1849-1860 prednášal na evanjelickej teologickej fakulte Univerzity vo Viedni.

 • Neskôr odišiel do Martina, kde bol zároveň i farárom a úradujúcim prvým podpredsedom Matice slovenskej.

 • Výrazne prispel i k založeniu slovenského gymnázia v Martine.

 

 

Tvorba:

Vydával časopis Hronka.

Ladislav – spoločenský román v listoch

Běla– idylický epos

O kráse- estetická rozprava

Napísal tiež v nemeckom jazyku odborné práce o cirkevnom práve. Venoval sa aj prekladaniu zo svetovej literatúry.

Známa je jeho hymnická pieseň: Kto za pravdu horí

 

Text piesne:

Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva právo život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom vlasť kto zacloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Kto si stojí slovu, čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večné on pre podlosť peklo podpálil;
kto ctí pravdy božskej Božské zákony:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Báseň vyšla prvýkrát v literárnej prílohe Slovenských národných novín - Orol tatranský, 4. apríla 1848 pod názvom Sláva šlechetním.

Českú verziu textu zapísal K. Kuzmány 4. marca 1852 vo Viedni do viazaného pamätníka Adely Ostrolúckej.

Kuzmányho rukopis má niekoľko odchýlok od vytlačeného textu — názov „Sláva statočnosti, r. 1846“; 7. verš mal ukončenie: „kto rod zacloní“; 13. verš začiatok: „Boh sám šľachetnosti“.