Prídavné mená - i/y

30. 08. 2012 14:36

Vypracovala: Mgr. HaluškováDoplň správne i/ v prídavných menách***start***


Zemiak kvitne biel***y***mi alebo fialov***ý***mi kvetmi. Kvet má kalich a ploskú korunu, ktorú utvára päť zrasten***ý***ch korunn***ý***ch lupienkov. Po opelení sa vyvinie guľat***ý*** žltozelen***ý*** dužinat***ý*** plod – bobuľa. Na jeseň ho vyorávajú a mlad***í*** ľudia zberajú. Niekedy sú pri tom i bos***í***. Vždy sú však vesel***í***. Občas kráčajú príkr***y***m šmykľav***ý***m chodníčkom domov. Veselo sa prihovárajú vážn***y***m dospel***ý***m okolo seba. Oni sú však príliš mlčanliv***í***. Mlad***í*** s pôžitkom vnímajú vtáč***í*** spev a lahodn***ý*** kukučk***i***n hlas. Aj zajtra pôjdu okolo ovsen***ý***ch polí a budú ich odprevádzať poľovníck***i*** psi. Niektor***í*** z mlad***ý***ch zďaleka obchádzajú poľovníck***y***ch psov.


***end***