Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti

22. 08. 2011 15:22

Jednotky dĺžky

 

Všetky jednotky premeny delíme na základné a vedľajšie jednotky. Inak to nie je ani pri jednotkách dĺžky a hmotnosti.


Základná jednotka dĺžky- meter – m

 

 

Zdroj:  PaedDr. Elena Šimová

 


Pri premene jednotiek si treba uvedomiť dve veci:


  1. ktorým smerom idem – ktorým smerom posúvam desatinnú čiarku

    • ak idem z menšej jednotky na väčšiu jednotku, posúvam desatinnú čiarku doľava, pritom používam delenie násobkami desiatky, napr: 5 dm = / 5 : 10 / = 0,5 m

    • ak idem z väčšej jednotky na menšiu jednotku, posúvam desatinnú čiarku doprava, pritom používam násobenie násobkami desiatky, napr: 5 dm = / 5 . 10 / = 50cm

 

 

  1. o koľko miest budem posúvať desatinnú čiarku

     

      napr. 6 dam = (dm)

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

 

 

 

Pr. Premeň na jednotky v zátvorke


21,3 cm = (dam)


Postup: idem z menšej jednotky na väčšiu, čiže posúvam desatinnú čiarku doľava o 3 desatinné miesta.


Zdroj: PaedDr. Elena Šimová
456,78 hm = (m)


Postup: idem z väčšej jednotky na menšiu, teda posúvam desatinnú čiarku doprava o 2 desatinné miesta.


Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

 

456,78 hm = 456 7 8 mJednotky hmotnosti

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová
Pri premene jednotiek hmotnosti používam ten istý postup ako pri premene jednotiek dĺžky. Odpovedám si na dve otázky:

- Ktorým smerom posúvam desatinnú čiarku?

- O koľko posúvam desatinnú čiarku?


 

 

Pr. Premeň na jednotku v zátvorke


78, 52 cg = ( g )

 

Postup: Odpoveď na prvú otázku- Posúvam desatinnú čiarku doľava

 

Odpoveď na druhú otázku- Posúvam desatinnú čiarku o 2 desatinné miesta


Zdroj: PaedDr. Elena Šimová


78,52 cg = 0,7852 g 

12,95 q = (g )

 

Postup: Odpoveď na prvú otázku- Posúvam desatinnú čiarku doprava

 

Odpoveď na druhú otázku- Posúvam desatinnú čiarku o 3 desatinné miesta


Zdroj: PaedDr. Elena Šimová


12,95 q = 12950 g