Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Skladba. Holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen

Dátum pridania: 01. 02. 2011 13:35
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 81139x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Kristínová

reklama

 

 

 

Vety:

1. Vety členíme podľa:

 • obsahu – zámeru hovoriaceho,

 • zloženia,

 • členitosti gramatického jadra.

 

2. Podľa obsahu - zámeru hovoriaceho delíme vety na:

 • oznamovacie vety, napríklad: Včera svietilo slniečko.

 • opytovacie vety, napríklad: Aké bude zajtra počasie? Čo robíš?

 • rozkazovacie vety, napríklad: Choď do obchodu!

 • želacie vety, napríklad: Nech sa vám darí!

 • zvolacie vety, napríklad: Neverím tomu!

 

3. Podľa zloženie delíme vety na:

 • jednoduché vety, napríklad: Námorníci počúvali kapitána.

 • súvetia, napríklad: Keď námorníci počúvali kapitána, ticho sedeli.

 

4. Jednoduché vety delíme na:

 • holé vety, napríklad: Námorníci počúvali.

 • rozvité vety, napríklad: Unavení námorníci počúvali kapitána.

 • vety s viacnásobným vetným členom, napríklad: Námorníci a cestujúci počúvali kapitána.

 

5. Podľa členitosti gramatického jadra delíme vety na:

 • jednočlenné vety, napríklad: Prší. Svitá. Potraviny

 • dvojčlenné vety, napríklad: Kamarátky prídu. Janka dočítala knihu.

 

6. Vetné členy sú:

 • podmet, napríklad: Janka dočítala knihu.

 • prísudok, napríklad: Janka dočítala knihu.

 • vetný základ, napríklad: Prší. Svitá. Potraviny

 

7. Sklady delíme na:

 • prisudzovací, napríklad: Peter už prišiel.

 • určovací, napríklad: Náš Peter už prišiel.

 • priraďovací, napríklad: Peter a Pavol už prišli.

 

Holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen

 

Jednoduché vety delíme na:

 • holé vety,

 • rozvité vety,

 • vety s viacnásobným vetným členom.

 

Holé vety

 

Holá veta je jednoduchá veta, ktorá obsahuje len podmet a prísudok.

Podmet a prísudok tvoria spolu prisudzovací sklad.

Holá veta teda obsahuje len prisudzovací sklad.

 

Príklady holých viet:

Kvety kvitnú. Jar prichádza. Prídete? Otec je lekár. Janka uteká. Matka je nahnevaná.

 

Podmet v holej vete môže byť:

 • vyjadrený,

 • nevyjadrený.

 

Príklady vyjadrených podmetov v holej vete:

Letuška odišla. Dieťa zaspalo. Dážď klopká. Janka nepríde? Horár namieril. Ceny klesali.

 

Príklady nevyjadrených podmetov v holej vete:

(ona) Odišla. (ono) Zaspalo. (ty) Neprídeš? (oni) Zvíťazili? (on) Spadol. (vy) Nefajčite!

 

Prísudok v holej vete môže byť:

 • slovesný,

 • slovesno-menný.

 

Príklady slovesných prísudkov v holej vete:

Deti utekali. Oblaky leteli. Písali sme. Evka sa usmiala. Autobus havaroval. Učíš sa?

 

Príklady slovesno-menných prísudkov v holej vete:

Letuška je príjemná. Strýko je poľovník. Počasie je múdrejšie. Šaty sú fialové.

 

Rozvité vety

 

Rozvitá veta je veta, ktorá okrem podmetu a prísudku obsahuje aj iné vetné členy.

 

Príklady rozvitých viet:

Všetky deti utekali domov. Tmavé oblaky divoko leteli. Písali sme domácu úlohu. Naša Evka sa konečne usmiala. Autobus havaroval za dedinou. Učíš sa poriadne? Táto letuška je veľmi príjemná. Náš strýko je dobrý poľovník. Dnešné počasie je múdrejšie ako včera.

 

Vety s viacnásobným vetným členom

 

Viacnásobný vetný člen tvoria dva alebo viaceré rovnocenné vetné členy. Jednotlivé vetné členy sú oddelené spojkou alebo čiarkou.

 

Príklady viet s viacnásobným vetným členom:

Chlapci a dievčatá utekali domov.

Pripravil som si sekeru, kladivo, pílku aj klince.

Pondelok, utorok a streda sú stránkové dni.

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o vetu holú, rozvitú alebo vetu s viacnásobným vetným členom:

 

Prečítal knihu.

rozvitá veta

Ferko sa rozplakal.

holá veta

Skončili.

holá veta

Bol si včera vonku?

rozvitá veta

Malé dieťa sa usmialo.

rozvitá veta

Lesy aj lúky ožili.

veta s viacnásobným vetným členom

Odložil ju do poličky.

rozvitá veta

Tvoja mama je krajčírka?

rozvitá veta

Podaroval mi knihy, zošity aj perá.

veta s viacnásobným vetným členom

Zuzana mu ukázala správny smer.

rozvitá veta

Počítač zmĺkol.

holá veta

Helena, Eva, Ivan aj Edo tancovali.

veta s viacnásobným vetným členom

Prídete?

holá veta

 

Použitá literatúra:

 • Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010, s. 66 – 70.

 • Péteryová O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 894x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame