Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Hlásky
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 9

Dátum pridania: 03. 05. 2011 10:52
Zobrazené: 9498x
 

Ktorá z uvedených možností je správna?
p - obojaká spoluhláska
ď - mäkká samohláska
a - krátka spoluhláska
l - mäkká spoluhláska

Ktorá z uvedených možností je správna?
ý - dvojhláska
ý- dlhá samohláska
ý - krátka samohláska
ý - tvrdá spoluhláska

Ktorá z uvedených možností je správna?
ô - krátka samohláska
ô - mäkká spoluhláska
ô - dvojhláska
ô - obojaká spoluhláska

Ktorá z uvedených možností je správna?
j - znelá (zvučná) nepárová spoluhláska
j - obojaká spoluhláska
j - tvrdá spoluhláska
j - znelá párová spoluhláska

Ktorá z uvedených možností je správna?
dž - dlhá samohláska
dž - obojaká spoluhláska
dž - tvrdá spoluhláska
dž - mäkká spoluhláska

Ktorá z uvedených možností je správna?
b - znelá párová spoluhláska, mäkká
m - znelá (zvučná) nepárová spoluhláska, obojaká
ch - znelá párová spoluhláska, tvrdá
g - znelá (zvučná) nepárová spoluhláska, mäkká

V ktorej z možností sú len mäkké spoluhlásky?
c, s, z
dz, j, r
c, dz, j
d, t, n

V ktorej z možností sú len slabikotvorné spoluhlásky?
r, ŕ, ĺ
r, ŕ, v
ŕ, ĺ, j
ŕ, s, c

V ktorej z možností je spoluhláska l slabikotvorná?
labuť
slnko
koleno
lúka

Spoluhlásky š, ž, č sú:
tvrdé spoluhlásky
obojaké spoluhlásky
mäkké samohlásky
mäkké spoluhlásky 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame