Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Potápanie, plávanie a vznášanie sa rovnorodých telies v kvapaline
Predmet: Fyzika
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 25. 03. 2009 17:51
Zobrazené: 9196x
 

Aké sily pôsobia na teleso v kvapaline?
tlaková, vztlaková a gravitačná
len gravitačná
len vztlaková
len tlaková

Ako vypočítame vztlakovú silu pôsobiacu na teleso v kvapaline?
Fvz = m * g * h
Fvz = V * ρk * g
Fvz = Fg
Fvz = m * g

Ako vypočítame gravitačnú silu pôsobiacu na teleso v kvapaline?
Fg = m * h * g
Fg = V * ρk * g
Fg = V * ρt * g
Fg = ρk * g

Ako sa teleso správa v kvapaline?
vždy klesá ku dnu
vždy pláva na hladine
môže klesnúť na dno, plávať na hladine, vznášať sa v určitej hĺbke
vždy sa vznáša v určitej hĺbke

Aká fyzikálna veličina, okrem síl vplýva na polohu telesa v kvapaline?
čas
hustota
rýchlosť
tlak

Hustota čoho vplýva na polohu telesa v kvapaline?
len vody
len telesa
telesa aj kvapaliny
len kvapaliny

Kedy teleso klesá ku dnu?
Fg < Fvz
Fvz ˃ Fg
Fvz ˃ Fg, ρ kvap. < ρ telesa
Fg < Fvz, ρ kvap. ˃ ρ telesa

Kedy teleso pláva na hladine?
Fg < Fvz, ρ telesa ˃ ρ kvap.
Fg ˃ F vz
Fvz ˃ Fg, ρ kvap. ˃ ρ telesa
ρ kvap. < ρ telesa

Kedy sa teleso vznáša v určitej hĺbke?
Fg = Fvz, ρ telesa ˃ ρ kvap.
Fvz ˃ Fg
Fvz = Fg, ρ kvap. = ρ telesa
Fg < Fvz, ρ kvap. ˃ ρ telesa

Vplýva na polohu telesa v kvapaline tlaková sila?
niekedy
nikdy
vždy
len na telesá na hladine 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame