Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
nevhodný a nelegálny obsah
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Vyskúšajte si, ako ste na tom s gramatikou v našej novej sekcii a pri najbližšom diktáte môžete na červené more zabudnúť :)
Maya
maja
 
Diktáty - najnovšie okruhy
Pravopis ohybných slovných druhovSlovenčina7. ročník
Ohýbacie prípony podstatných mienSlovenčina6. ročník
Pravopisné cvičenie – zhrnutie pravopisných javovSlovenčina5. ročník
Precvičenie pravopisných javov – ohybné slovné druhySlovenčina7. ročník
Precvičenie gramatických javov – tvorenie slov, vlastné menáSlovenčina6. ročník
Precvičenie pravopisu prídavných mienSlovenčina5. ročník
Precvičenie pravopisu – zopakovanie pravopisných javovSlovenčina9. ročník
Zhrnutie pravopisných javov – podstatné mená, prídavné mená, vybrané slováSlovenčina8. ročník
Precvičte si pravopis ohybných a neohybných slovných druhovSlovenčina7. ročník
Pravopis po tvrdých a obojakých spoluhláskachSlovenčina6. ročník
Kontrolný diktát: Opakovanie pravopisných javov z 8. ročníkaSlovenčina9. ročník
Kontrolný diktát: Opakovanie pravopisných javov z 7. ročníkaSlovenčina8. ročník
Zopakuj si pravopis cudzích slovSlovenčina7. ročník
Kontrolný diktát: Opakovanie pravopisných javov z 5. ročníkaSlovenčina6. ročník
Pravopisné cvičenie: Zhrnutie pravopisných javovSlovenčina8. ročník
Pravopisné cvičenie: Zhrnutie pravopisných javovSlovenčina7. ročník
Pravopisné cvičenie: Zhrnutie pravopisných javovSlovenčina6. ročník
Pravopisné cvičenie: Zhrnutie pravopisných javovSlovenčina5. ročník
Pravopisné cvičenie: (Prázdniny) - zhrnutie pravopisných javovSlovenčina6. ročník
Pravopisné cvičenie: (Prázdniny) - zhrnutie pravopisných javovSlovenčina8. ročník
1/9  >  >>  
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame