Zaujímavosti
 
 
 

VÝUKOVÉ POMÔCKY O VÝŽIVE

Potravinová banka dát, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava


Výskumný ústav potravinársky pripravil v rámci projektu Využitie potravinovej banky dát pre podporu zdravého spôsobu stravovania podľa zásad Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike výukové pomôcky o výžive pre základné školy – publikáciu Stravuj sa zdravo a softvér Pyramída.


Podnetom pre prípravu obidvoch pomôcok bola aktuálna situácia zdravotného stavu u slovenských detí - zlá skladba stravy a nedostatok pohybu, čo v rannom veku detí spôsobuje nadhmotnosť až obezitu. Hlavnou úlohou pomôcok je preto naučiť deti zásady správnej životosprávy a naučiť ich ako poňať optimálnu potravinovú skladbu.


Obidve výukové pomôcky o výžive vychádzajú z jednoduchej 4-poschodovej potravinovej pyramídy, ktorá graficky a proporcionálne prostredníctvom obrázkov popisuje odporúčanú potravinovú skladbu

 

Príručka Stravuj sa zdravo
Softvér Pyramída
Pyramída zdravej výživy

 
odporúčame