Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Chemické látky a zmesi

Dátum pridania: 30. 09. 2016 22:50
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 2555x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Ing. Belicová

reklama

 

Chemické látky a zmesi

Chemické látky:

·      majú stále zloženie a usporiadanie stavebných častíc

·      majú charakteristické vlastnosti, ktoré môžeme vyjadriť číselne

·      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vodatvoria ich stavebné častice len rovnakého druhu

Napríklad

ü  voda je tvorená iba časticami vody,

ü  síra, iba časticami síry,...

 

Zmesi:

·      látky, ktoré obsahujú dve alebo viac zložiek

·      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ocotmajú premenné zloženie

·      stavebné častice nemajú usporiadané – nemajú stále vlastnosti

Príklad zmesí:

·      ocot - voda, kyselina octová

·      uhlie - mnohé organické látky

·      vzduch - zložený z kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého a vzácnych plynov

 

Delenie zmesí podľa zloženia:

1.     Rovnorodá zmes  - nemožno v nej rozoznať jednotlivé zložky

                               - tiež sa označuje ako roztok

Druhy roztokov:

·   kvapalný - morská voda

·   tuhý - bronz

·   plynný - vzduch

2.     Rôznorodá zmes  - možno v nej rozoznať jednotlivé zložky

            Druhy rôznych zmesí:

·   Suspenzia - tuhá zložka + kvapalná zložka

·   Emulzia - kvapalná zložka + kvapalná zložka

·   Pena - kvapalná zložka + plynná zložka

·   Aerosól - tuhá zložka + plynná zložka

Metódy oddeľovania zložiek zmesí

Oddeľovanie zložiek zo zmesí závisí od skupenstva zložiek v prítomných v zmesi

1. Usadzovanie - oddeľovanie tuhej l. od kvapalnej l. (voda + hlina)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt filtrácia2. Filtrácia - oddeľovanie tuhej l. od kvapalnej l. za pomoci filtra

 

1. kadička so suspenziou

2. filtračný kruh

3. filtračný lievik

4. filtrát

5. stojan

6. sklená tyčinka

7. filtračný papier

 

 

                   

3. Odparovanie - oddeľovanie tuhej l. od kvapalnej l. (NaCl + voda)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt odparovanie

 

1. vodná para

2. odparovacia miska s roztokom

3. sieťka s keramickou vložkou

4. trojnožka

5. kahan

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt destilácia4. Destilácia - kvap. + kvap. na základe rôznych teplôt varu

1. plynový kahan

2. destilačná banka

3. destilačná hlava

4. teplomer

5. chladič

6. prívod vody

7. odvod vody

8. destilát

9. odsávanie

10. zachytávač destilátu

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt odparovanie5. Kryštalizácia - tuhá + kvap. za podmienky, že tuhá l. vie tvoriť kryštáliky

1.     vodná para

2.     odparovacia miska s roztokom

3.     vodný kúpeľ

4.     sieťka s keramickou vložkou

5.     trojnožka

6.  kahanZopakujte si:
1. Čo sú chemický čisté látky? Uveď príklad.
2. Čo sú zmesi? Uveď príklad.
3. Aké druhy roztokov poznáme?
4. Aké druhy zmesí poznáme?
5. Akým spôsobom môžeme oddeľovať zložky zmesí?Použitá literatúra:
Vicenová, H., Ganajová, M.: Chémia pre 9. Ročník základných škôl a 4. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2012. ISBN 978-80-8091-267-3Zdroje obrazkov:
http://www.kamnajedlo.eu/detail/voda-pitny-rezim-prisun-ucinky-h2o.
http://www.tatarko.eu/skola/prace/lab_CuSO4_postup.pdf.
http://predmety.skylan.sk/6/che/7/jcloze73/jcloze73.htm.
http://www.kfood.eu/ocot/29/.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Destil%C3%A1cia_(ch%C3%A9mia)
http://predmety.skylan.sk/6/che/7/jcloze74/jcloze74.htm.Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 2x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame