Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Uhlie, ropa a zemný plyn – zdroje uhľovodíkov

Dátum pridania: 30. 09. 2016 22:38
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 1045x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Ing. Belicová

reklama

 

Uhlie

ð Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hnede uhlieje čierna alebo hnedočierna (tzv. hnedé uhlie — lignit) horľavá hornina

ð získava sa z povrchových alebo hlbinných dolov

ð používa sa predovšetkým ako palivo

ð Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt uhlieod dôb priemyselnej revolúcie je uhlie veľmi dôležitou energetickou surovinou. Väčšina svetovej výroby elektrickej energie sa uskutočňuje práve v uhoľných (t.j. tepelných) elektrárňach.

 

Zloženie uhlia:

Uhlie je zložené predovšetkým z uhlíka, obsahuje však rozmanité zložky vrátane sírnych zlúčenín.

 

Využitie:

Uhlie je najčastejšie používané ako tuhé palivo na výrobu tepla spaľovaním. Svetová spotreba uhlia je 5 200 miliónov ton ročne, z toho je 75 % využívaných na výrobu elektrickej energie.

  • V oblasti Číny a Indie sa ročne spotrebuje 16 miliónov ton uhlia a predpokladá sa, že v roku 2025 narastie táto spotreba na 2 700 miliónov ton ročne. V USA sa každoročne spotrebuje miliarda ton uhlia, z toho až 90 % na výrobu elektrickej energie.
  • Pri výrobe elektrickej energie sa spaľuje uhlie

 

Ropa (zastaralo aj surová nafta či zemný olej)

ð je hnedá až nazelená horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánmi

ð Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ropapravdepodobne vznikla rozkladom zvyškov pravekých rastlín a živočíchov Náleziská ropy sú pod nepriepustnými vrstvami, až 8 km pod zemským povrchom.

ð ropa pri ťažbe vyviera pod tlakom, alebo sa čerpá

ð vyskytuje sa spoločne so zemným plynom a vodou

 

 

 

Približné zloženie ropy:

Uhlík

84%

Vodík

11-14%

Kyslík

1%

 

Ťažba ropy:

Kedysi existovali lokality, kde ropa prirodzene vyvierala na zemský povrch. Teraz sa ropa získava pomocou vrtov. Väčšinou sa v nálezisku s ropou nachádza zemný plyn, ktorý zabezpečuje potrebný tlak.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zemný plyn ťažba

Využitie ropy:

Ropa a výrobky z nej sú základným palivom pre dopravu a surovinou pre výrobu plastov. Vyrábajú sa z nej aj niektoré lieky, hnojivá a pesticídy. Chudobnejšie krajiny využívajú ropu na výrobu elektriny.

 

Spracovanie ropy:

Základom spracovania ropy je frakčná destilácia, pri ktorej sa oddeľujú pri atmosférickom tlaku jednotlivé skupiny uhľovodíkov podľa ich bodu varu.

 

Zemný plyn

ð je prírodný horľavý plyn využívaný ako významné plynné fosílne palivo

ð je to zmes uhľovodíkov, z ktorých 50 až 98 % objemu tvorí metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky

ð je ľahší ako vzduch, nie je otravný ale je nedýchateľný a dusivý

ð Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zemný plynje bezfarebný a bez zápachu, preto sa pri úprave odorizuje tetrahydroliofénom aby bol identifikovateľný

 

Využitie

Zemný plyn sa používa ako palivo na vykurovanie, vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) ako palivo pre vozidlové motory, a tiež ako zdroj vodíka pri výrobe dusíkatých hnojív.

 

Výskyt:

Zemný plyn sa nachádza v podzemných náleziskách buď samostatne alebo spoločne s ropou a vodou. V ložisku sa nachádza v jeho vrchnej časti kde tvorí tzv. plynovú čapicuZopakujte si:
1. Z čoho je tvorené uhlie?
2. Načo sa využíva uhlie?
3. Kde sa využíva ropa?
4. Ako sa získava ropa a zemný plyn?
5. Čo tvorí zemný plyn?Použitá literatúra:
Vicenová, H., Ganajová, M.: Chémia pre 9. Ročník základných škôl a 4. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2012. ISBN 978-80-8091-267-3Zdroje obrazkov:
www.lacneuhlie.sk
www.palivahk.sk
https://encyklopediapoznania.sk/clanok/5141/ropa
http://energia.dennikn.sk/dolezite/zemny-plyn-a-ropa/tazbu-ropy-v-texase-zapocal-objav-spindletopskeho-vrtu/2076/.
http://www.glogster.com/slavomir-purdek/video-glog-by-slavomir-purdek/g-6kv0e7gde74ic3j2v35gda0.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%BD_plynHodnotenie:
Hviezdičky: 4.5
Hodnotené: 2x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame