Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Vznik a vlastnosti solí

Dátum pridania: 21. 06. 2010 11:55
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 24213x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

 

reklama

 

Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

 

Soli sú zlúčeniny zložené z katiónov kovových prvkov (alebo amónneho katiónu NH4+) a aniónov kyselín

 

Typy solí

 

Soli bezkyslíkatých kyselín

 • NaCl - chlorid sodný

 • AgBr - bromid strieborný

 • NaI - jodid sodný

 

Soli kyslíkatých kyselín

 • AgNO3 - dusičnan strieborný

 • Al NO3 - dusičnan hlinitý

 

Hydrogénsoli

 • NaHSO4 - hydrogénsíran sodný

 • AgHCO3 - hydrogénuhličitan strieborný


Sírany sú soli kyseliny sírovej ( -SO4-II )

Siričitany sú soli kyseliny siričitej ( -SO3-II)

Uhličitany sú soli kyseliny uhličitej ( -CO3-II)

Kremičitany sú soli kyseliny kremičitej ( -SiO3-II)

Dusičnany sú soli kyseliny dusičnej ( -NO3-I)

Fosforečnany sú soli kyseliny fosforečnej ( -PO4-III)

Amónne soli obsahujú amónny katión NH4+ a anión kyseliny

Halogenidy sú dvojprvkové zlúčeniny fluóru, chlóru, brómu a jódu. Halogény v halogenidoch majú oxidačné číslo „-I“


Sulfidy sú dvojprvkové zlúčeniny síry. Síra v sulfidoch má oxidačné číslo „-II“

 

Vznik solí

 

Priame zlučovanie kovu s nekovom

 • 2Na + Cl2 → 2NaCl (chlorid sodný)

 • Fe + S → FeS (sulfid železnatý)

 

Neutralizácia kyseliny hydroxidom

 • HCl + NaOH → H2O + NaCl (chlorid sodný)

 

Reakcia kovu s kyselinou

 • Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2 (chlorid zinočnatý)

 • Fe + H2SO4 H2 + FeSO4 (síran železnatý)

 

Reakcia kyselinotvorného oxidu s hydroxidom

 • CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3 (uhličitan vápenatý)

 

Reakcia hydroxidotvorného oxidu s kyselinou

 • CaO + 2HNO3 → H2O + Ca(NO3)2 (dusičnan vápenatý)

 

Pokus: Postup pri pokuse reakcie hydroxidotvorného oxidu s kyselinou

 

Do skúmavky s oxidom vápenatým prilejeme zriedenú kyselinu dusičnú a zmes pretrepeme. Asi tri kvapky vzniknutého roztoku odparíme na sklíčku.

 

V rámci pozorovania možno sledovať, že oxid vápenatý reaguje s kyselinou dusičnou a vzniká bezfarebný roztok, pričom pri odparení vody nám zostane na sklíčku tuhá látka.

 

Zistenie: reakciou oxidu vápenatého CaO s kyselinou dusičnou HNO3 vzniká voda H2O a soľ Ca(NO3)2 dusičnan vápenatý.

 

 

Charakteristické vlastnosti solí:

1. V tuhom stave nevedú elektrický prúd, naopak v tavenine a v roztoku sú dobrými vodičmi elektrického prúdu.

2. V prírode sa väčšinou nachádzajú v kryštalickom stave.

3. V kryštáloch solí sú iónové väzby. Tieto väzby sú veľmi pevné a zapríčiňujú vysokú teplotu topenia a varu.

4. Väčšina solí je vo vode rozpustná. Vodný roztok takýchto solí obsahuje katióny a anióny rozpustenej soli.

 

Zopakuj si:

1. Čo sú to soli?

2. Akými reakciami môžu vzniknúť soli?

3. Vymenuj charakteristické vlastnosti solí.

 

Použitá literatúra:

 • Adamkovič E. a kol.: Chémia pre 8. ročník ZŠ, Bratislava: SPN, 2006, 195s.

 otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 630x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame