Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Rozmnožovanie a vývin živočíchov
Predmet: Prírodoveda
Typ školy:
Ročník: 9

Dátum pridania: 30. 09. 2016 15:06
Zobrazené: 1052x
 

Ktoré tvrdenie o rozmnožovaní je nepravdivé?
existuje pohlavné rozmnožovanie
existuje len nepohlavné rozmnožovanie
je proces vzniku nového jedinca
je podmienkou zachovania druhu

Akým spôsobom sa rozmnožuje Nezmar hnedý?
poplazmi
odrezkami
pučaním
priečným delením

Čo je hermafrodit?
živočích, ktorý sa rozmnožuje pohlavne, aj nepohlavne
živočích, ktorý sa rozmnožuje pohlavne
obojpohlavný živočích
živočích, ktorý sa rozmnožuje nepohlavne

Ktorý živočích je hermafrodit?
Salamandra škvrnitá
Pstruh potočný
Jež obyčajný
Dážďovka zemná

Ako nazývame spynutie samčej a samičej pohlavnej bunky?
oplodnenie
opelenie
splynutie
oplodie

Ako nazývame samičie pohlavné bunky?
kukly
vajíčka
spermie
larvy

Akým pojmom označuje odlišnosť jedincov opačného pohlavia?
pohlavná dvojtvárnosť
druhová odlišnosť
pohlavná odlišnosť
druhová dvojtvárnosť

Pre ktoré živočíchy je charakteristické trenie?
obojživelníky
cicavce
vtáky
ryby

Pre ktoré živočíchy je charakteristické vonkajšie oplodnenie?
obojživelníky
cicavce
vtáky
plazy

Pre ktoré živočíchy je charakteristická gravidita?
obojživelníky
cicavce
vtáky
ryby 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame