Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Význam lesných drevín
Predmet: Prírodoveda
Typ školy:
Ročník: 5

Dátum pridania: 12. 09. 2016 20:26
Zobrazené: 1491x
 

Čo patrí medzi lesné dreviny?
jahoda lesná
snežienka jarná
baza čierna
buk lesný

Pre ktoré živočíchy sú listy hlavným zdrojom potravy?
vtáky
hlodavce
húsenice
včely

Pre ktoré živočíchy sú kvety hlavným zdrojom potravy?
vtáky
hlodavce
húsenice
včely

Pre ktoré živočíchy sú semená hlavným zdrojom potravy?
ryby
hlodavce
húsenice
včely

Ktoré tvrdenie je nepravdivé?
pod kôrou stromov majú úkryt húsenice
dreviny poskytujú vtákom úkryt v korunách stromov
kry sú vhodným ukrytom pavúkov
dreviny poskytujú vtákom úkryt v dutinách stromov

Z čoho vzniká humus?
z výkalov živočíchov
z opadaného lístia
z opadaného ihličia
z kôry stromov

Ktorý živočích nežije v humuse?
stavovce
bezstavovce
huby
baktérie

Aký význam majú lesné dreviny pre človeka?
poskytujú: kyslík, liečivé rastliny a lesné plody, divé zvieratá, oddych a relax
poskytujú: drevo, kyslík, liečivé rastliny a lesné plody, divé zvieratá, oddych a relax
poskytujú: drevo, kyslík, liečivé rastliny a lesné plody, oddych a relax
poskytujú: drevo, kyslík, oddych a relax

Čo je fotosyntéza?
proces premeny anogranických látok na látky organické
proces premeny ogranických látok na látky anorganické
proces vzniku kyslíka a oxidu uhličitého
proces premeny kyslíka na oxid uhličitý

Čo je potrebné pre priebeh fotosyntézy?
teplo a oxid uhličitý
slnečné žiarenie a kyslík
teplo a voda
slnečné žiarenie a chlorofyl 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame