Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Lesné mikroogranizmy
Predmet: Prírodoveda
Typ školy:
Ročník: 5

Dátum pridania: 12. 09. 2016 20:24
Zobrazené: 887x
 

Kde majú prasličky uložené zásobné látky?
v hnedej byľke
v zelenej byľke
vo výtrusnici
v podzemku

Ako sa rozmnožujú paprade?
výtrusami
výtrusnicami
podzemkom
koreňami

Ktorý druh nepatrí medzi machy?
Ploník obyčajný
Rašeliník
Plavúň sivý
Bielomach sivý

Ktoré tvrdenie nie je pravdivé?
ochrana koreňov vyššých rastlín je hlavnou funkciou machov
machy sú mnohobunkové organizmy
machy rastú na vlhkých tienistých miestach
machy sa rozmnožujú výtrusami

Čo tvorí telo machov?
palísky, pakorienky, pabyľka
palísky, pakorienky, pabyľka a výtrusnica
palísky, pakorienky, pastonka a výtrusnica
palísky, pakorienky a pastonka

Ktoré tvrdenie je pravdivé?
Drobnozrnko sa rozmnožuje delením
Drobnozrnko patrí medzi machy
Drobnozrnko tvorí jedna bunka tyčinkovitého tvaru
Drobnozrnko žije na suchých skalnatých miestach

Medzi aké organizmy patrí Drobnozrnko?
huby
machy
riasy
paprade

Ako nazývame najstaršie organizmy na svete?
dinosauri
riasy
huby
ryby

Čo patrí medzi lesné mikroorgamizmy?
byliny
stromy
huby
baktérie

Ktoré tvrdenie nie je prvadivé?
telo baktérií tvorí len jedna bunka
mikroorganizmy sú viditeľné len pod mikroskopom
pôdne baktérie majú guľatý tvar
mikroorganizmy rozkladajú telá rastlín 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame