Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Bunka a jej štruktúry
Predmet: Prírodoveda
Typ školy:
Ročník: 9

Dátum pridania: 17. 06. 2016 15:53
Zobrazené: 4816x
 

Čo je bunka?
základná jednotka živých organizmov
základná jednotka živých a neživých organizmov
základná stavebná a funkčná jednotka živých a neživých organizmov
základná stavebná a funkčná jednotka živých organizmov

Čo patrí medzi bunkové štuktúry ?
bunkové povrchy, neživé časti buniek
bunkové povrchy, cytoplazma
bunkové povrchy,organely
cytoplazma, organely

Čo patrí medzi neživé súčasti bunky?
zásobné látky, kryštáliky anorganických látok
zásobné látky, kryštáliky organických látok
glukóza, kryštáliky anorganických látok
glukóza, kryštáliky organických látok

Bunky, ktorých organizmov nemajú bunkovú stenu?
rastliny
huby
živočíchy
baktérie

Akú funkciu má cytoplazmatická membrána?
umožňuje výmenu látok medzi jednotlivými organelmi v bunke
umožňuje výmenu látok medzi bunkou a vonkajším prostredím
umožňuje výdaj nepotrebných látok z bunky
umožňuje príjem látok do bunky

Aký význam má pre bunku jadro?
riadi životné procesy a dýchanie bunky
podieľa sa na prenose genetických informácií a tvorbe bielkovín
riadi životné procesy a podieľa sa na prenose genetických informácií
riadi životné procesy a prenos látok medzi bunkou a prostredím

Ktoré bunkové organely majú význam pri tvorbe bielkovín?
vakuoly
ribozómy
mitochondrie
chloroplasty

V ktorej organele rastlinnej bunky prebieha fotosyntéza?
chloroplasty
vakuoly
ribozómy
mitochondrie

Akú významnú úlohu plnia mitochondrie v bunkách?
zabezpečujú dýchanie bunky a sú zdrojom energie
zabezpečujú dýchanie bunky a ukladajú zásobné látky
sú zdrojom energie a ukladajú zásobné látky
zabezpečujú dýchanie bunky a podieľajú sa na tvorbe bielkovín

Ktoré organely má rastinná a živočíšna bunka spoločné?
jadro, cytoplazma, cytoplazmatická blana, chlroplasty
jadro, cytoplazma, bunková stena, mitochondrie
jadro, cytoplazma, cytoplazmatická blana, chlroplasty
jadro, cytoplazma, cytoplazmatická blana, mitochondrie 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame