Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Past simple and past continuous
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 30. 10. 2009 16:30
Zobrazené: 118335x
 

I .............. tennis when my mother arrived.
were playing
was playing
played
was play

People were coming home when it ............ to rain.
was starting
starting
started
was started

What ............... when the accident happened?
was you doing
did you
did you do
were you doing

You ................. pizza at 7 o´clock yesterday evening.
didn´t eat
weren´t eating
weren´t eat
didn´t eating

She ................. TV when the phone rang
watched
was watched
was watching
were watching

............. cards when Jane came home?
was we playing
did we play
were we playing
did we playing

We were walking down the street when I .......... my wallet.
lost
was losing
was lost
did lost

How fast ................. when the police stopped you?
did you drive
you were driving
were you driving
drove

The post came while I ................breakfast.
was having
had
did have
was haveing

While they were playing football they ............ the window.
break
were breaking
was breaking
broke 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame