Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Present simple or present continuous
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 5

Dátum pridania: ..
Zobrazené: 213891x
 

John _____ an interesting book now.
reading
is reading
reads
read

Lucy and Jane _____ to the radio at the moment.
not listening
isn´t listening
listening
aren´t listening

How many friends _____ with?
do you studying
you studying
are you studying
you are studying

Sally _____ her mum.
is never helping
never helping
never helps
never help

Everyone ______. Do you know why?
laughs
is laughing
laughing
laugh

I _____ tennis every Sunday.
am playing
plays
play
playing

My friends _____ to Lake Balaton every summer.
going
are going
go
is going

I can´t go now. I _____ your dinner.
cook
cooking
cooks
am cooking

_____ books in your free time?
Are you read
Do you read
Do you reading
Are you reading

My brother _____ his homework in the afternoon.
doing
is doing
do
does 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame