Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Past simple
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 1

Dátum pridania: 31. 12. 2016 21:19
Zobrazené: 250x
 

Mr. Harris _____________ (carry) the heavy boxes to the attic.
carryed
carryen
carrien
carried

I _______________ (talk) to John on the phone.
talk
tollen
takled
told

Last weekend I _____________ (dance) with Jim.
dancen
danced
danse
dance

Karen and Sara _________ (play) computer games.
playd
playen
played
play

The students _____ (describe) their last holidays.
described
describe
describen
descrob

Tom ________ (collect) stamps when he was ten.
collectet
collected
collect
collecten

The young boy _____________ (cry) for help.
cried
cryed
criet
crien

Susan _____________ (wrap) the present.
wrop
wrappen
wrapped
wrap

Katy ____________ (admire) her grandmother.
admird
admired
admire
admirt

The baby _____ (clap) his hands with satisfaction.
clappet
clapet
claped
clapped 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame