Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Past simple
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 1

Dátum pridania: 31. 12. 2016 21:19
Zobrazené: 155x
 

Where were you yesterday?
I am at the cinema.
He was at the cinema.
I were at the cinema.
I was at the cinema.

They ______ 13 years old two years ago.
wasn´t
was
were
didn´t were

I _________late for school yesterday.
am
was
were
is

The weather is sunny today but it _____ sunny yesterday.
was
were
wasn´t
didn´t were

Tom and I _________ at the concert last night.
were
was
didn´t were
don´t be

We ______ at university in 2008 but now we are teachers.
didn´t were
were
wasn´t
was

Were you at the theatre 2 days ago?
Yes, I was.
No, I was.
No, I weren´t
Yes, I were.

You _______ill last week. How are you now?
wasn´t
was
were
weren´t

Mary is very happy but yesterday she ______happy.
were
wasn´t
weren´t
was

I am a pilot. I _____ in London now but I ____ in New York yesterday.
is, were
is, was
am, were
am, was 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame