Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Past simple
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 1

Dátum pridania: 31. 12. 2016 21:19
Zobrazené: 173x
 

When I _ _ _ _ _ _ _ (be) a little girl I _ _ _ _ _ _ _ (not, drink) coffee.
was, didn´t drink
was, don´t drunk
were, didn´t drink
was, didn´t drunk

Mr. Parker _ _ _ _ _ _ _ (come) back home an hour ago.
come
comed
came
camed

Where _ _ _ _ _ _ _ (Greg and Helen, meet) last week?
did Greg and Helen met
did Greg and Helen meet
Greg and Helen meet
Greg and Helen met

I _ _ _ _ _ _ _ (share) a room with my sister when we _ _ _ _ _ _ _ (be) kids.
sharred, were
share, were
shared, were
shared, was

Peter _ _ _ _ _ _ _ (fall) off his bike last Saturday.
fell
fall
fallen
falled

Who _ _ _ _ _ _ _ (you, talk) to in the corridor this morning?
did you talked
did you talk
do you talk
do you talked

We _ _ _ _ _ _ _ (not, build) our house by ourselves.
didn´t build
don´t build
didn´t builted
waited, didn´t built

Nick and Terry _ _ _ _ _ _ _ (drive) to Southampton last weekend.
drived
droved
drove
droved

What _ _ _ _ _ _ _ (your mum, cook) for dinner yesterday?
did your mum cooked
did your mum cook
does your mum cooked
does your mum cook

My grandparents _ _ _ _ _ _ _ (spend) their honeymoon in Italy.
spended
spented
spend
spent 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame