Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Past simple
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 31. 12. 2016 21:18
Zobrazené: 1838x
 

My uncle ------------ ( visit ) us this weekend.
visited
visitted
visit
visits

I ----------- ( listen ) to music with my friends.
listned
listen
listened
listenned

We ----------- ( live ) in Madrid three years ago
love
lived
lives
live

We ---------- ( study ) hard for the exam.
studyes
studed
studied
studyed

Tom ----------- ( check ) his answers.
checked
check
checkes
checkied

Helen ----------- ( not-study ) for the exam and she ----------- ( fail )
didn´t study, fail
didn´t study, failed
didn´t studied, fail
didn´t studied, failed

I ----------- ( wait ) for the school bus but it ------------- ( not-come ).
waited, didn´t come
waited, don´t come
waited, didn´t came
waited, don´t came

Karen ----------- ( ask ) for help to finish her homework.
askd
askes
asked
asks

I --------- ( invite ) them to my party last week.
invitted
invited
invites
invite

Yesterday night, somebody ------------ ( knock ) at the door. But I ----------- ( not-open ) it.
knocked, don´t open
knocked, don´t openned
knocked, didn´t opened
knocked, didn´t open 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame