Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Romeo and Juliet
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 30. 11. 2016 23:36
Zobrazené: 1224x
 

What was Shakespeare´s inspiration for writing Romeo and Juliet?
his own experience
a poem
a story from the Bible
narration of his grandmother

Who did Juliet´s parents want to set her up with?
Romeo
Friar Lawrence
Tybalt
Paris

Who did Juliet fall in love with?
Tybalt
Benvolio
Romeo
Mercutio

Who married Romeo and Juliet?
Friar Lawrence
Mercutio
Benvolio
Tybalt

What does Romeo have to do after killing Tybalt?
leave Verona
fight with Benvolio
marry Juliet
die

What have Juliet´s parents planned for Juliet?
to leave Verona
to marry Romeo
to marry Paris
to take potion

How does Friar Lawrence help Juliet not to marry Paris?
gives her poison
gives her potion that will make her look dead
marries her
kills her

Where do Juliet´s parents move her body?
to the house
outside the house
far away from Verona
to the tomb

What does Romeo do when he sees Juliet who looks dead?
drinks the poison and dies
marries another woman
leaves Verona
goes to see friar

What does Juliet find out after waking up?
that Romeo has left Verona
that Romeo is happy to see her
that Romeo is dead
that friar sent Romeo a letter 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame