Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Stupňovanie prídavných mien
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 12. 09. 2016 20:31
Zobrazené: 2284x
 

My sister is two years __________ than me.
young
younger
the youngest
very young

My phone is ___________ than my sister’s phone.
new
so new
newer
the newest

I think spring is _________ season of the year.
beautiful
so beautiful
more beautiful
the most beautiful

That test was ___________ than the previous one last week.
more difficult
so dificult
very difficult
the most difficult

What continent is ____________: America or Africa?
large
very large
larger
the largest

Do you know what ­__________ animal in the world is?
slow
slow as
slower
the slowest

This car is _____________ car produced by this company.
the expensive
the most expensive
more expensive
very expensive

This information is ______________ for me than the previous one.
useful
so useful
more useful
the most useful

Who is _____________ runner : Tom or Sam?
the fastest
faster
so fast
fast

Last winter was ___________ winter in our country.
hot
the hottest
hotter
hot as



 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame