Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Comparative vs. Superlative
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 07. 06. 2016 16:32
Zobrazené: 1738x
 

My sister is two years __________ than me.
younger
the younest
so young
young

Do you know what ­__________ animal in the world is?
slower
the slowest
slow
slowest

Maths is _____________ to me than biology.
important
so important
more important
the most important

My phone is ___________ than my sister’s phone.
more expensive
too expensive
so expensive
the most expensive

Mary is ____________ than Ben in my class.
clever
clever as
the cleverest
cleverer

Tom has got __________ message from his parents.
long as
the longest
longer
long as

This information is ______________ for me than the previous one.
the most useful
useful as
useful
more useful

Can you name _____________ building in the world?
so high
higher
the highest
so high

That test was ___________ than the previous one last week.
difficult
more difficult
the most difficult
so difficult

Who is _____________ runner : Tom or Sam?
the wost
bad
very bad
worse 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame