Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Príslovky a prídavné mená spôsobu
Predmet: Angličtina
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 06. 04. 2014 13:44
Zobrazené: 9123x
 

This train goes very .................... .
slow
slowly
friendly
unfriendly

He is a ................ singer.
bad
badly
goodly
well

He is a ................ swimmer. He got gold medal.
slowly
slow
fastly
fast

He´s a ............... driver.
well
badly
fastly
good

I can´t hear you. The music is too .................... .
loudly
quietly
loud
quiet

I like her. She speaks in a ......................... way.
unfriendly
friendly
loud
quiet

I don´t like her. She speaks in an .......................... way.
loud
friendly
unfriendly
quiet

This exercise is ................... . You must do it again.
wrong
wrongly
right
rightly

This sentence is ................... . You got 2 points for it.
rightly
right
wrong
wrongly

Nobody lives here. It´s a very .................place.
loud
quietly
wrong
quiet 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame