Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Z dejín Veľkomoravskej ríše
Predmet: Dejepis
Typ školy:
Ročník: 9

Dátum pridania: 31. 12. 2016 20:38
Zobrazené: 1169x
 

Veľkomoravská ríša bola založená v roku:
895
863
855
833

Veľkomoravská ríša zanikla v roku:
907
977
709
799

Prvým panovníkom Veľkomoravskej ríše bol:
Svätopluk
Rastislav
Michal III.
Mojmír I.

Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku:
863
853
843
833

Prvé písmo používané na území Veľkomoravskej ríše sa nazýva:
cyrilika
staroslovienčina
azbuka
hlaholika

Písmo, ktoré zostavili žiaci Konštantína a Metoda, sa volá:
cyrilika
staroslovienčina
latinka
hlaholika

Literárny jazyk používaný vo Veľkomoravskej ríši sa volá:
cyrilika
staroslovienčina
latinka
hlaholika

Prvá slovanská báseň sa volá:
Život sv. Konštantína
Život sv. Metoda
Proglas
Adhortácia k vladárom

Najväčší územný rozmach zaznamenala Veľkomoravská ríša za vlády:
Svätopluka
Rastislava
Michala III.
Mojmíra I.

Vnútorne najsilnejšia bola Veľkomoravská ríša za vlády:
Svätopluka
Rastislava
Michala III.
Mojmíra I. 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame