Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Čitateľ – druhy čítania

Dátum pridania: 27. 06. 2014 22:38
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 5556x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Monika Koncošová

reklama

 

Čitateľ:

 • Účastník literárnej komunikácie.

 • Recipient, príjemca, účastník literárnej komunikácie a konkretizácie literárnehodiela.

 • Aktívny účastník, ktorý pracuje s literárnym dielom a vníma ho pod vplyvom vlastných skúseností, názorov, zručností, pod vplyvom doby.

 • Aktívny prístup k literárnemu dielu sa prejavuje už pri výbere diela.

 • Čitateľ si dielo vyberá pod vplyvom viacerých faktorov – pod vplyvom vzdelania, medializácie autora či diela, pod vplyvom istej sociálnej skupiny, do ktorej patrí,...

 

 

Čitateľ z hľadiska literárnej komunikácie predstavuje:

 • Adresáta estetickej informácie.

 • Vo vzťahu k autorom vystupuje ako partner.

 • V texte sa prejavuje riešením istých otázok a úloh vyznačených témou a jazykovo štylistickými prostriedkami.

 • Aktívne sa podieľa na procese čitateľskej konkretizácie literárneho diela.

 

Čítanie – je jeden zo spôsobov recepcie literatúry príjemcom, ktorým literárne dielovstupuje do spoločenského obehu. Z  komunikačného hľadiska je čítanie dekódovanie a jedinečné osvojovanie si mnohovýznamnosti literárneho diela.

 

 

Fázy interpretácie diela:

 • osvojovanie si hotových poznatkov (dielo vzniklo, znaky...)

 • rozvíjanie emocionálnych procesov (dielo sa mi páči, nepáči...)

 • podnet na operatívnosť (reprodukcia, recitácia, dramatizácia)

 • príjemca sa stáva bádateľom (pracuje s textom, analyzuje literárne dielo, rieši čiastkové problémy, potom prejde k hodnoteniu diela)

 

Podľa čitateľského vkusu čitateľskej skúsenosti hovoríme o uvedených typoch čitateľa:

 • Naivný čitateľ: stotožňuje literárne dielo so skutočnosťou. Potešenie z čítania nachádza v ilúzii, že ide o neho samého. Nerozlišuje svet reálny a literárny. Čítanie mu umožňuje prekračovať hranice každodenného života, nachádzať únik.

 • Sentimentálny čitateľ: pre ktorého zohrávajú významnú úlohu, emocionálne signály nevplývajúce z témy. Udržiava si odstup od literárnej ilúzie, vyberá si z diela len tie postavy, s ktorými sa stotožňuje alebo voči ktorým pociťuje antipatiu. Môže si vyberať len isté motívy z diela, najčastejšie tie, ktoré zodpovedajú jeho povahe, citom, pocitom,...

 • Diskurzívny čitateľ: ktorý  sa vyrovnáva s celou významnou skutočnosťou diela. Drží si odstup, rešpektuje autora, jeho zámer, štylizáciu reality. Hĺbavo uvažuje nad dielom, objavuje skrytý význam diela, jeho symbolov,... Má hlboký pôžitok z diela, z jeho obsahu i formy.

 

 

Zásady správneho čítania diela:

 • Od čítaného textu si udržiavame odstup.

 • Snažíme sa nestať sa naivným čitateľom.

 • Snažíme sa neuveriť všetkému, čo je napísané na papieri, nie všetko musí byť pravda.

 • Usilujeme sa vnímať krásu a bohatstvo diela, jeho obrazov, slov.

 • Snažíme sa zaujať postoj k napísanému.

 • Uvažujeme nad správaním sa postáv, nad zobrazenými pocitmi, citmi.

 • Usilujeme sa vytvoriť si svoj vlastný názor na postavy, ich konanie, správanie, ich pocity a city.

 • Nezabúdame na historický kontext deja, na dobu, v ktorej bolo dané dielo utvorené a ktorú zachytáva.

 • Čítame pomaly, pozorne, uvažujeme nad prečítaným.

 • Je vhodné dielo čítať aj niekoľkokrát, pri prvom čítaní nám môžu dôležité fakty uniknúť.

 • Pred čítaním daného diela si zisťujeme aj fakty o autorovi, dobe, v ktorej žil a tvoril, o jeho ďalších literárnych dielach, o žánri diela, o literárnom smere, do ktorého dané dielo patrí.

 • Nemenej dôležité je čítať aj predhovory k dielu, doslovy, konfrontovať s nimi svoje postoje, názory, vnímanie diela.

 • Diela, ktoré nás zaujali, boli obohatením nášho života, je dobré si odkladať do svojej knižnice.Zopakujte si:
1. Definujte pojem literárne dielo.
2. Definujte pojem čitateľ.
3. Uveďte úlohu čitateľa v literárnej komunikácii.
4. Uveďte druhy čitateľov a priblížte ich správanie.Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7
PLINTOVIČ, I., GOMBALA, E.: Teória literatúry pre stredné školy. 1. vyd. 1987. SPN Bratislava. ISBN 67-388-87
SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0
ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenčina na dlani. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2
http://www.1agexnarke.wbl.sk/Literatura.htmlotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.3
Hodnotené: 151x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame