Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Spoznávajme spoluhlásky

Dátum pridania: 05. 08. 2011 12:21
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 55760x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr. Kristínová

reklama

 

Spoluhlásky podľa znelosti delíme na:

 

 • párové znelé,

 • párové neznelé,

 • nepárové znelé (zvučné).


 

Párové znelé spoluhlásky

 

 

Medzi párové znelé spoluhlásky patrí:

 

b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž.


 

 

Párové neznelé spoluhlásky

 

 

Medzi párové neznelé spoluhlásky patrí:

 

p, t, ť, c, č, k, ch, f, s, š,


 

 

Nepárové znelé spoluhlásky

 

 

Medzi nepárové znelé spoluhlásky patrí:

 

j, l, ĺ, ľ, m, n, ň, r, ŕ. 

Spodobovanie spoluhlások

 


Čo je spodobovanie spoluhlások?

 

Spodobovanie je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych hlások.


Pri spodobovaní hlásku inak píšeme a inak vyslovíme.

 


 

Príklady spodobovania:

 

 

Spodobovanie spoluhlásky b na spoluhlásku p – píšeme b, vyslovíme p:

urob, ozdob, dub, zub, pohrab.


Spodobovanie spoluhlásky d na spoluhlásku t – píšeme d, vyslovíme t:

hrad, sad, hlad, chlad, sused.


Spodobovanie spoluhlásky ď na spoluhlásku ť– píšeme ď, vyslovíme ť:

posaď, medveď, dážď, nalaď.


Spodobovanie spoluhlásky dz na spoluhlásku c – píšeme dz, vyslovíme c:

povedz, zjedz, nejedz.


Spodobovanie spoluhlásky na spoluhlásku č – píšeme dž, vyslovíme č:

, nehá.


Spodobovanie spoluhlásky g na spoluhlásku k – píšeme g, vyslovíme k:

glg, gong, mozog, archeológ, drobizg.


Spodobovanie spoluhlásky h na spoluhlásku ch – píšeme h, vyslovíme ch:

batoh, brloh, hloh, sneh.


Spodobovanie spoluhlásky v na spoluhlásku f – píšeme v, vyslovíme f:

vtedy, vták, včera, včela.


Spodobovanie spoluhlásky v na samohlásku u – píšeme v, vyslovíme u:

spev, hnev, odev, slivka, dievka.


Spodobovanie spoluhlásky z na spoluhlásku s – píšeme z, vyslovíme s:

reťaz, víťaz, nepokaz, odkaz.


Spodobovanie spoluhlásky ž na spoluhlásku š – píšeme ž, vyslovíme š:

jež, tiež, kaluž, muž, nebež. 

K spodobovaniu môže dôjsť:

 

 

 • na začiatku slova,

 • vnútri slova,

 • na hranici slov vo vete pri splývavej výslovnosti,

 • na konci slova pred prestávkou. 

Spodobovanie na začiatku slova

 

 

Párová znelá spoluhláska sa na začiatku slova vysloví ako párová neznelá, ak za ňou nasleduje iná párová neznelá spoluhláska.Príklady:

 


včera - píšeme v, vyslovíme f

vtedy – píšeme v, vyslovíme f,

včela - píšeme v, vyslovíme f,

vták - píšeme v, vyslovíme f,
Spodobovanie vnútri slova

 


Spodobovanie vnútri slova nastáva, keď sa stretne:

 

 • párová znelá spoluhláska s  párovou neznelou spoluhláskou,

 • párová neznelá spoluhláska s párovou znelou alebo nepárovou (zvučnou) spoluhláskou. 

Príklady:

 


Jožko – píšeme ž, vyslovíme š,

retiazka - píšeme z, vyslovíme s,

dedko - píšeme d, vyslovíme t,

odchod - píšeme d, vyslovíme t,

povedzte - píšeme dz, vyslovíme c,

jedzte - píšeme dz, vyslovíme c,

prosme - píšeme s, vyslovíme z,

posaďte sa - píšeme ď, vyslovíme ť.
Spodobovanie na hranici slov vo vete


Spodobovanie na hranici slov nastáva pri splývavej výslovnosti, keď sa:

 

 • slovo končí párovou neznelou spoluhláskou a nasledujúce slovo sa začína párovou znelou spoluhláskou alebo samohláskou,

 • slovo končí párovou znelou spoluhláskou a nasledujúce slovo sa začína párovou neznelou spoluhláskou.


 

Príklady:

 


Pes vrtí chvostom. – píšeme s, vyslovíme z

Pec bude hriať. – píšeme c, vyslovíme dz,

Had syčí. – píšeme d, vyslovíme t ,

Zubný kaz treba ošetriť. – píšeme z, vyslovíme s. 

Spodobovanie na konci slova pred prestávkou


Príklady:

 


Jedz! – píšeme dz, vyslovíme c,

Poď! – píšeme ď, vyslovíme ť,

sneh – píšeme h, vyslovíme ch,

zub – píšeme b, vyslovíme p,

krádež – píšeme ž, vyslovíme š.

 Zopakujte si:
1. Vymenuj párové znelé spoluhlásky.
2. Vymenuj párové neznelé spoluhlásky.
3. Vymenuj nepárové znelé – zvučné spoluhlásky.
4. Kedy dochádza k spodobovaniu vnútri slova?
5. Vymysli 5 slov, v ktorých nastáva spodobovanie na konci slova.Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010, s. 55 – 59.

Péteryová O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 656x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame