Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Chemické reakcie
Predmet: Chémia
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 14. 06. 2016 17:50
Zobrazené: 5100x
 

Akým spôsobom zapisujeme chemické reakcie?
chemickými rovnicami
chemickými zápisami
chemickým popisom
chemickými nerovnicami

Čo sú produkty v danej chemickej schéme: Horčík + Kyslík = Oxid horečnatý?
horčík, kyslík
horčík
oxid uhličitý
kyslík, oxid uhličitý

Čo sú produkty?
lákty, ktoré pri chemických reakciách zanikajú
látky, ktoré pri chemických reakciách menia svoj vzhľad
látky, ktoré pri chemických reakciách spolu reagujú
lákty, ktoré pri chemických reakciách vznikajú

Čo sú reaktanty v danej chemickej schéme: Horčík + Kyslík = Oxid horečnatý?
horčík
horčík, kyslík
kyslík, oxid uhličitý
oxid uhličitý

Čo sú reaktanty?
lákty, ktoré pri chemických reakciách zanikajú
látky, ktoré pri chemických reakciách spolu reagujú
lákty, ktoré pri chemických reakciách vznikajú
látky, ktoré pri chemických reakciách zanikajú

Čo nazývame chemickou reakciou?
deje, pri ktorý vznikajú nové chemické látky
deje, pri ktorých zanikajú chemické látky
deje, pri ktorých nahrádzame iné látky
deje, pri ktorých látky menia svoju vôňu

Čo je chemické zlúčenina?
nová chemická látka, ktorá vzniká z dvoch odlišných látok
nová chemická látka, ktorá vzniká z dvoch rovnakých látok
nová chemická látka, ktorá vzniká z premenemím tej istej látky
nová chemická látka, ktorá vzniká oddeľovaním

Ako nazývame reakciu pri ktorej z jedného reaktantu vzniká viac produktov?
chemický rozpad
chemický rozklad
chemické delenie
chemické zlučovanie

Ako nazývame reakciu pri ktorej z dvoch reaktantov vzniká jeden produkt?
chemické tvorenie
chemické spájanie
chemické zlučovanie
chemický rozpad

Aký zákon platí pri každej chemickej reakcii?
zákom zachovania presnosti
zákon zachovania veľkosti
zákon zachovania hmotnosti
zákon zachovania správnosti 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame