Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Podstatné mená
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: ..
Zobrazené: 93449x
 

Podstatné mená patria medzi slovné druhy:
ohybné a neplnovýznamové
neohybné a plnovýznamové
neohybné a neplnovýznamové
ohybné a plnovýznamové

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru:
chlap
dub
stroj
hrdina

Gramatický správne je napísaný výraz:
poľovnícky psi
poľovnícke psy
poľovnícki psy
poľovnícke psi

Podstatné mená, ktoré tvarom množného čísla pomenúvajú jeden predmet, sa nazývajú:
abstraktné
všeobecné
pomnožné
zvieracie

Podstatné meno koruna patrí medzi podstatné mená:
viacvýznamové
jednovýznamové
vlastné
pomnožné

Podstatné meno nohavice patrí medzi podstatné mená:
abstraktné
pomnožné
vlastné
viacvýznamové

Pomnožné podstatné meno meniny sa skloňuje podľa vzoru:
dub
ulica
mesto
žena

Ktoré z podstatných mien nie je konkrétne?
rozum
hlava
mozog
lebka

Podstatné meno radosť patrí medzi podstatné mená:
konkrétne
abstraktné
nie je to podstatné meno
pomnožné

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa skloňujú v množnom čísle podľa vzoru:
chlap, dub
dub, stroj
stroj, chlap
hrdina, dub 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame