Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Podstatné mená
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 10. 04. 2016 00:40
Zobrazené: 12888x
 

V slove včela sa v číta ako
v
u
f
nečíta sa, vynecháme ho

Komár si chcel odpočinúť, preto sadol býkovi na roh. V ktorých slovách tejto vety dochádza k spodobovaniu?
chcel, roh
komár, odpočinúť
komár, roh
odpočinúť, roh

V akom vzájomnom vzťahu sú slová: nevšimnúť si a nezbadať?
antonymá
synonymá
homonymá
viacvýznamové

Rád by som ešte s tebou zostal, ale už musím ísť. Zámenom v tejto vete je slovo

tebou
ale
ešte

Na lúke sa pásol obrovský býk. Podstatným menom mužského rodu v tejto vete je slovo
pásol
lúke
obrovský
býk

Na trati opravovali koľaje. Podstatné mená v tejto vete sa skloňujú podľa vzoru
kosť a dlaň
dlaň a ulica
obidve podľa vzoru dlaň
dlaň a kosť

Pozri sa mi do očí! Podstatné meno v tejto vete je
v G sg.
v G pl.
A pl.
L pl.

Výrok: Na sv. Gregora idú ľady do mora je
pranostika
príslovie
porekadlo
hádanka

Ak si niekto pri komunikácii pomáha gestikuláciou, znamená to, že
klopká nohou
pohybuje rukami a hlavou
žmurká očami
hlasno rozpráva

Synonymom k slovu mrzutý je slovo
nahnevaný
pokojný
mrzák
mrzko 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame