Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Rozdeľovanie slov
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 05. 09. 2013 12:46
Zobrazené: 10689x
 

Ktorá z možností obsahuje jednoslabičné slovo?
mela
lem
more
stanica

Ktorá z možností neobsahuje jednoslabičné slovo?
zem
mrak
obloha
dážď

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
vy-brať
vý-hľad
vy-dolovať
výh-ľad

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
vo-pchať
k-lan
ko-mora
ma-ma

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
s-pustiť
vná-šať
spus-tiť
zho-diť

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
tehliar-stvo
maliar-stvo
pekár-stvo
poradens-tvo

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
slovens-ký
poľ-ský
če-ský
maďar-ský

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
Tisov-čan
Bratislav-čan
Žili-nčan
Poprad-čan

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
bledo-modrý
viac-ročný
autoa-tlas
auto-mapa

Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
dru-hák
pi-atak
tre-tiak
pr-vák 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame