Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Príslovkové určenie spôsobu a príčiny
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 07. 05. 2012 16:30
Zobrazené: 15542x
 

Príslovkové určenie spôsobu pomenúva:
prečo prebieha dej
ako prebieha dej
kedy prebieha dej
kde prebieha dej

Na príslovkové určenie spôsobu sa pýtame otázkou:
ako?
kedy?
kde?
prečo?

Príslovkové určenie príčiny pomenúva:
akým spôsobom dej prebieha
dokedy dej prebieha
ako dlho dej prebieha
prečo dej prebieha alebo neprebieha

Na príslovkové určenie príčiny sa pýtame otázkami:
prečo? ako?
prečo? začo?
začo? kedy?
kde? kam?

Príslovkové určenie spôsobu sa nachádza vo vete:
Pre maličkosť sa rozčúlil.
Pri rozhovore rozhadzoval rukami.
Rozčúlene rozhadzoval rukami.
Už v predsieni rozhadzoval rukami.

Príslovkové určenie príčiny sa nenachádza vo vete:
Odsúdili ho za krádež.
Pohádali sa pre peniaze.
Let odložili pre silný vietor.
Odsúdili ho spravodlivo.

Príslovkové určenie príčiny býva najčastejšie vyjadrené:
podstatným menom s predložkou
príslovkou
slovesom
zámenom

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
stál naľakane - príslovkové určenie spôsobu
bojoval za spravodlivosť - príslovkové určenie príčiny
písala úhľadne - príslovkové určenie spôsobu
prijala ho nadšene - príslovkové určenie príčiny

V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie?
Atlét bol vytrvalý.
Atlét vytrvalo trénoval.
Atlét vytrval a nevzdal sa.
Atlétova vytrvalosť bola obdivuhodná.

V ktorej vete je príslovkové určenie spôsobu vyjadrené príslovkou?
Rozprávala veľmi hlasno.
Rozprávala s úsmevom na perách.
Rozprávala ako dieťa.
Rozprávala bez prerušenia. 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame