Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Citoslovcia
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 07. 05. 2012 16:30
Zobrazené: 18024x
 

V ktorej vete sa nachádza citoslovce?
Čo robíte v týchto priestoroch?
Pri obchode musíte zabočiť vpravo.
Hej! Čo to tam robíte?
Áno, určite prídeme.

Citoslovcia oddeľujeme od ostatnej vety:
čiarkou
bodkočiarkou
dvojbodkou
úvodzovkami

Ktorá veta je napísaná správne?
Fuj, to poriadne zapácha.
Ach! - čo sa to len porobilo?
Fíha: tá je krásna!
Žaba sa vyľakala, a čľup, do jazera.

Citoslovcami nevyjadrujeme:
svoje city, náladu a vôľu
prírodné zvuky
výzvy určené ľuďom alebo zvieratám
miesto, kde sa uskutočňuje dej

Medzi citoslovcia, ktoré môžu meniť svoj tvar, patrí slovo:
ahoj
čľup
bum
hop

Ktorý tvar citoslovca je napísaný správne?
juj
júj
júúúj
všetky tri sú správne

Citoslovcia, ktoré zastupujú vo vete sloveso v prísudku:
oddeľujeme čiarkou
oddeľujeme bodkočiarkou
neoddeľujeme čiarkou
oddeľujeme úvodzovkami

Medzi zvukomalebné citoslovcia patrí slovo:
cing
na
dočerta
och

Citoslovcia patria medzi:
neohybné a plnovýznamové slovné druhy
neohybné a neplnovýznamové slovné druhy
ohybné a plnovýznamové slovné druhy
ohybné a neplnovýznamové slovné druhy

Medzi citoslovcia, ktorými vyjadrujeme výzvu určenú ľuďom alebo zvieratám, patrí slovo:
tik-tak
joj
fuj
hijó 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame