Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Príslovkové určenie miesta a času
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 06. 04. 2012 16:45
Zobrazené: 14961x
 

Príslovkové určenie miesta vyjadruje:
miestne okolnosti deja
časové okolonosti deja
akým spôsobom dej prebieha
prečo dej prebieha

V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie?
Krik bolo počuť z lesa.
Lekár ošetruje zranených.
Zabudol som si pero.
Našiel som náčrty a maľby.

Medzi príslovkové určenie nepatrí:
príslovkové určenie miesta
príslovkové určenie spôsobu
príslovkové určenie príčiny
príslovkové určenie stavu

Príslovkové určenie je vetný člen, ktorý vyjadruje:
činnosť, stav alebo vlastnosť osôb, zvierat, vecí
za akých okolností sa dej uskutočňuje
kto alebo čo je nositeľom stavu alebo vlastnosti
čo osoby, zvieratá a veci robia

Ktorá z dvojíc k sebe nepatri?
chvíľu - príslovkové určenie času
dnes - príslovkové určenie času
na dvore - príslovkové určenie miesta
vtom - príslovkové určenie miesta

Medzi príslovkové určenie miesta nepatrí slovo:
vonku
tam
naokolo
dlho

V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie času?
Veľmi ma bolela hlava.
V škole ma bolela hlava.
Včera ma bolela hlava.
Pre teba ma bolela hlava.

V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie miesta?
Ukryl sa doma.
Ukryl sa pre zlý prospech.
Ukryl sa hneď.
Ukryl sa zo strachu.

Príslovkové určenie miesta môže byť vyjadrené:
príslovkou, časticou, spojkou
príslovkou, zámenom, predložkou a podstatným menom
príslovkou, slovesom, prídavným menom
príslovkou, citoslovcom, predložkou

Ktorá veta je napísaná správne?
Žiaci boli na výlete v Trenčíne, v Žiline a v Terchovej.
Žiaci boli na výlete v Trenčíne, v Žiline, a v Terchovej.
Žiaci boli na výlete v Trenčíne v Žiline a v Terchovej.
Žiaci boli na výlete v Trenčíne v Žiline, a v Terchovej. 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame