Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -el
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 14. 03. 2012 16:42
Zobrazené: 27788x
 

Medzi neživotné podstatné mená mužského rodu patrí slovo:
slon
hokejista
počítač
pero

Ktorý tvar podstatného mena je napísaný správne?
o bicykli
o bicykle
o bycikli
o bicykly

Podstatné meno KÁBEL sa skloňuje v množnom čísle podľa vzoru:
chlap
hrdina
dub
stroj

Podstatné meno TUNEL sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru:
dub
chlap
stroj
hrdina

V ktorom podstatnom mene zakončenom sa -el samohláska e pri skloňovaní vypadáva?
fotel
fascikel
akvarel
Brusel

Podľa vzoru DUB sa v množnom čísle skloňuje podstatné meno:
bicykel
flanel
singel
triangel

Podľa vzoru STROJ sa množnom čísle skloňuje podstatné meno:
model
hotel
motel
kábel

Ktorý tvar podstatného mena TUNEL je napísaný správne?
v tuneli
v tunele
v tunely
v tuneľi

V ktorom podstatnom mene zakončenom na -el sa samohláska e pri skloňovaní zachováva?
debakel
kábel
Izrael
motocykel

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
Actimel - stroj v jednotnom čísle, dub v množnom čísle
debakel - stroj v jednotnom aj množnom čísle
pastel - stroj v jednotnom čísle, dub v množnom čísle
fotel - stroj v jednotnom čísle, dub v množnom čísle 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame