Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -er
Predmet: Slovenčina
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 09. 02. 2012 14:35
Zobrazené: 25257x
 

Medzi neživotné podstatné mená mužského rodu patrí slovo:
televízor
hviezda
kocúr
chlap

Ktorý tvar podstatného mena je napísaný správne?
o trilery
s trilermy
o trilere
o trileri

Podstatné meno REGISTER sa skloňuje v množnom čísle podľa vzoru:
chlap
stroj
dub
stroj aj dub

Podstatné meno TONER sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru:
dub
chlap
stroj
hrdina

V ktorom podstatnom mene zakončenom na -er samohláska e pri skloňovaní vypadáva?
kráter
triler
cícer
tender

Podľa vzoru DUB sa v množnom čísle skloňuje podstatné meno:
meter
amfiteáter
kráter
žáner

Podľa vzoru STROJ sa množnom čísle skloňuje podstatné meno:
sveter
zeler
tanker
server

Ktorý tvar podstatného mena je napísaný správne?
o filtry
o filtre
o filteri
o filtri

V ktorom podstatnom mene zakončenom na -er sa samohláska e pri skloňovaní zachováva?
kilometer
orchester
večer
luster

Ak samohláska e pri skloňovaní neživotného podstatného mena mužského rodu zakončeného na -er vypadáva, potom sa toto podstatné meno skloňuje podľa vzoru:
stroj v jednotnom aj množnom čísle
podľa vzoru stroj v jednotnom čísle a podľa vzoru chlap v množnom čísle
podľa vzoru dub v jednotnom aj množnom čísle
podľa vzoru stroj v jednotnom čísle a podľa vzoru dub v množnom čísle 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame