Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Počtové operácie s prirodzenými číslami I.
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 31. 07. 2016 14:11
Zobrazené: 2202x
 

Súčet dvoch čísel je 19 260. Ak je jeden sčítanec 9 823, aký je druhý sčítanec?
8537
9437
8437
8447

Delenec je 8 500 a deliteľ je 100. Aký je podiel?
85
850
850000
8500

Súčin je 8 000 a jeden činiteľ je 1 000. Aký je druhý činiteľ?
80
800
8000000
8

Aký je súčin činiteľov 40, 100 a 50?
2000000
2000
200
20000

Ak je podiel 54 a deliteľ 10, aký je delenec?
540
54
5
44

Aký je menšenec, ak menšiteľ je 3 526 a rozdiel 15 293?
11857
19819
11767
18819

Súčet dvoch čísel je 17 250. Aký je jeden sčítanec, ak druhý je 9 823?
17073
7427
7327
6426

Aký je súčet, ak jeden sčítanec je 2 685 a druhý sčítanec je 3 009?
5684
325
5694
324

Aký je podiel, ak delenec je 9 200 a deliteľ je 100?
92
920
920000
9

Ak je podiel 74 a deliteľ je 10, aký je delenec?
74
69
740
84 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame