Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Deliteľnosť prirodzených čísel I.
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 31. 07. 2016 13:57
Zobrazené: 2141x
 

Ak má číslo na mieste jednotiek niektorú z číslic 0, 2, 4, 6, 8 je deliteľné:
dvomi
tromi
piatimi
deviatimi

Párne číslo je číslo, ktoré je násobkom čísla:
dva
tri
päť
sedem

Ak má číslo na mieste jednotiek nulu, alebo päťku, je deliteľné:
tromi
siedmimi
piatimi
šiestimi

Ak má číslo na mieste jednotiek nulu, je deliteľné:
tromi
štyrmi
šiestimi
desiatimi

Ak je ciferný súčet čísla deliteľný tromi, tak je toto číslo deliteľné:
dvomi
piatimi
desiatimi
tromi

Ak je ciferný súčet čísel deliteľný deviatimi, tak je aj toto číslo deliteľné:
deviatimi
desiatimi
šiestimi
štyrmi

Ak je posledné dvojčísle deliteľné štyrmi, tak je aj toto číslo deliteľné:
tromi
štyrmi
piatimi
siedmimi

Ak je číslo súčasne deliteľné dvomi a tromi, potom je deliteľné:
štyrmi
piatimi
šiestimi
siedmimi

Ktoré z uvedených čísel nie je párne?
9137
9222
8424
7322

Ktoré z uvedených čísel je párne?
5432
877
113
555 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame