Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Príklady
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 31. 01. 2014 13:20
Zobrazené: 15763x
 

Daný je rovnobežník so stranou a = 7 cm a obsahom S = 34 cm2. Aké je výška tohto rovnobežníka?
4,46 cm
4,68 cm
4,86 cm
3,4 cm

Okno na kostole má tvar kruhu s priemerom 7,7 dm. V ňom je farbami na sklo namaľovaný kríž zložený z piatich zhodných štvorcov. Obsah kríža je
2964,5 cm?
2694,5 cm?
2496,5 cm?
2594,9 cm?

Daný je lichobežník ABCD, a = 14 cm, c = 10 cm. Strana c je zároveň základňou trojuholníka DCX, pričom X leží na strane a a obsah trojuholníka DCG je 20 cm2. Aký je obsah lichobežníka ABCD?
84 cm?
48 cm?
4,8 cm?
8,4 cm?

Vypočítaj obvod a obsah kosoštvorca, ktorého jedna uhlopriečka má dĺžku 2,5 dm a hrana má dĺžku 1,8 dm.
5,4951 cm?
4,491 cm?
4,194 cm?
4,914 cm?

Obsah pravouhlého trojuholníka KLM s pravým uhlom pri vrchole M, ak vieme že l = 47cm a uhol pri vrchole L je 65° je
515 cm?
51,5 cm?
53 cm?
151 cm?

Daný je pravouhlý trojuholník OPR, s preponou r = 8,2 dm a uhlom pri vrchole O 60°. Veľkosť tretieho uhlu je
30°
60°
45°
40°

Záhrada má tvar rovnoramenného trojuholníka, kde pomyslená základňa je dlhá 62 m a ramená zvierajú uhol 45°. Akú rozlohu má záhrada?
3391,68 m?
2319,86 m?
2391,86 m?
2193,68 m?

Záhrada má tvar rovnoramenného trojuholníka, kde pomyslená základňa je dlhá 62 m a ramená zvierajú uhol 45°. Koľko metrov treba na oplotenie záhrady?
232 m
238 m
224 m
242 m

Vypočítaj vnútorné uhly kosoštvorca, ak jeho uhlopriečky sú dlhé 15 a 20 cm.
106°14´ a 37°44
36°52´ a 53°7´
36°52´ a 73°44
106°14´ a 73°44

Daný je pravouhlý trojuholník OPR, s preponou r = 8,2 dm a uhlom pri vrchole O 60°. Jeho obsah je približne
29,50 cm?
20,59 cm?
29,50 dm?
20,59 dm? 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame