Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Znázorňovanie percent diagramom
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 7

Dátum pridania: 29. 12. 2013 16:54
Zobrazené: 9091x
 

Z údajov z príkladu 1 (príslušné učivo) zostroj kruhový diagram a odpovedz: Zo všetkých žiakov školy tvoria prváci
0%
0.08%
0%
0.07%

Zo všetkých žiakov školy (Príklad 1, príslušné učivo) tvoria žiaci 5. a 6. ročníka
0.11%
0%
0%
0.23%

Z trojdetných rodín (Príklad 2, príslušné učivo) pochádza
24% žiakov 7.A.
16% žiakov 7.A.
28% žiakov 7.A.
20% žiakov 7.A.

V 7.A. triede (Príklad 2, príslušné učivo) má 2 súrodencov
24% žiakov
16% žiakov
28% žiakov
20% žiakov

V 7.A. triede (Príklad 2, príslušné učivo) je bez súrodenca
8% žiakov
24% žiakov
0% žiakov
4% žiakov

Najmenšie zastúpenie v lesnej škôlke (príklad 3, príslušné učivo) má
smrek obyčajný
dub zimný
jedľa biela
buk lesný

V lesnej škôlke (príklad 3) zastupuje 14%
smrek obyčajný
dub zimný
jedľa biela
buk lesný

Pozri si kruhový diagram na obr. 1a (príslušné učivo): Najmenšie % ľudí, ktorých materským jazykom je angličtina, tvoria
obyvatelia Austrálie
obyvatelia USA
obyvatelia Kanady
obyvatelia Veľkej Británie

Druhou najpočetnejšou skupinou ľudí, ktorých materinskou rečou je angličtina (obr. 1a) sú obyvatelia
Austrálie
USA
Kanady
Veľkej Británie

Na grafe príkladu 1, ktorý znázorňuje počet žiakov v jednotlivých ročníkoch, najpočetnejšiu skupinu tvoria žiaci
4. ročníka
9. ročníka
5. ročníka
8. ročníka 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame