Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Prehľad geometrie - III
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 24. 10. 2013 22:55
Zobrazené: 6290x
 

Dotyčnica je priamka, ktorá má s kružnicou
1 spoločný bod
2 spoločné body
žiadne spoločné body
spoločný stred

Nesečnica je priamka, ktorá má s kružnicou
1 spoločný bod
2 spoločné body
žiadne spoločné body
spoločný stred

Sečnica je priamka, ktorá má s kružnicou
1 spoločný bod
2 spoločné body
žiadne spoločné body
spoločný stred

Dĺžku kružnice, resp. obvod kruhu vypočítame
2πr
πr²
(2πr/360).α
(πr²/360).α

Obsah kruhu vypočítame
2πr
πr²
(2πr/360).α
(πr²/360).α

Dĺžku kružnicového oblúku vypočítame
2πr
πr²
(πr²/360).α
(2πr/360).α

Obsah kruhového výseku vypočítame
2πr
πr²
(2πr/360).α
(πr²/360).α

Doplň vetu sss: Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú
vo všetkých príslušných troch stranách
v dvoch stranách a uhle nimi zovretom
v jednej strane a uhloch k nej priľahlých
v dvoch stranách a uhle ležiacom oproti väčšej z nich

Doplň vetu sus: Dva trojuholníky sú podobné, ak
sú podobné vo všetkých príslušných troch stranách
pomery dĺžok každých dvoch zodpovedajúcich si strán sa rovnajú
sa rovnajú pomery dĺžok dvoch zodpovedajúcich si strán a zhodujú sa v uhle nimi zovretom
sa zhodujú v dvoch vnútorných uhlov 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame