Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Prehľad geometrie II
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 24. 10. 2013 22:36
Zobrazené: 4897x
 

Majme pravouhlý trojuholník ABC, s pravým uhlom pri vrchole C. Potom sínus uhla pri vrchole A vypočítame: sinα =
a/c
a/b
b/c
b/a

cosα =
a/c
a/b
b/c
b/a

tgα =
a/c
a/b
b/c
b/a

cotgα =
a/c
a/b
b/c
b/a

Definovaná nie je hodnota
sin 90°
cos 90°
tg 90°
cotg 90°

Štvorec má
1 os súmernosti
4 osi súmernosti
2 osi súmernosti
nemá os súmernosti

Súčet vnútorných uhlov každého štvoruholníka je
360°
90°
180°
250°

Uhlopriečky kosoštvorca zvierajú vzájomne uhol
30°
45°
90°
jeho veľkosť nie je všeobecne známa

V pravidelnom n- uholníku môžeme počet uhlopriečok určiť vzťahom:
180(n-2)
n.a
n(n-2)/3
n(n-3)/2

Súčet vnútorných uhlov pravidelného n-uholníka je
vždy 360°
vždy 180°
vždy 200°
daný vzťahom 180(n-2), kde n je počet strán 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame