Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Kombinatorika, štatistika, pravdepodobnosť - zhrnutie
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 12. 09. 2013 16:12
Zobrazené: 6428x
 

Kombinatorika je časť matematika, ktorá nerieši úlohy typu
Koľkými spôsobmi možno vybrať isté objekty?
Koľkými spôsobmi možno usporiadať isté objekty?
Aká je relatívna početnosť udalosti?
Koľkými spôsobmi zoradiť isté objekty?

Ak sa jednotlivé triedy vzájomne vylučujú, hovoríme, že sú
disjunktné
konjunktné
negované
implikované

Pri riešení kombinatorických úloh používamé základné pravidlá
súčinu a podielu
súčtu a súčinu
súčtu a podielu
súčtu a rozdielu

Určovaním pravdepodobnosti náhodných udalostí sa zaoberá oblasť matematiky, ktorú voláme
kombinatorika
štatistika
logika
pravdepodobnosť

Podiel početnosti určitej udalosti a celkového počtu náhodných pokusov voláme
relatívna početnosť danej udalosti
istá početnosť danej udalosti
reálna početnosť danej udalosti
ani jedna odpoveď nie je správna

Súbor, ktorý je predmetom štatistického zisťovania, voláme
štatistický súbor
štatistický znak
štatistická jednotka
rozsah súboru

Rozsah súboru
sú jednotlivé štatistické prvky súboru
je počet prvkov súboru
je štatistický súbor
je spoločná vlastnosť prvkov súboru

Ak prvky súboru usporiadame podľa veľkosti istého znaku, prostrednú hodnotu voláme
modus
aritmetický priemer
medián
geometrický priemer

Najčastejšie vyskytujúca sa hodnota v štatistickom súbore je
modus
aritmetický priemer
medián
geometrický priemer

Ak má nejaký pokus n rovnako pravdepodobných možných výsledkov a pre k z nich nastane udalosť A, pravdepodobnosť udalosti A môžeme vyjadriť
A = k.n
A = k²n²
A = k/n
A = k - n 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame