Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 6

Dátum pridania: 12. 09. 2013 15:25
Zobrazené: 16785x
 

Obvod štvorca o so stranou a vypočítame
a + a + a + a
a.a.a.a

2a + a

Obsah štvorca so stranou a vypočítame
a + a + a + a
a.a.a.a

2a + a

Obvod obdĺžnika so stranami a (šírka) a b (dĺžka) vypočítame:
a² + b²
2(a + b)
a.b
2a . 2b

Obsah obdĺžnika so stranami a (šírka) a b (dĺžka) vypočítame:
a² + b²
2(a + b)
a.b
2a . 2b

Obvod trojuholníka so stranami a, b, c vypočítame
c² + b² + c²
a(b + c)
a.b.c
a + b + c

Trojuholník (a = 3 cm, b = 5 cm, c = 4 cm) má spoločnú stranu a so štvorcom so stranou a = 3 cm. Obvod útvaru je
18 cm
21 cm
15 cm
22 cm

Obrazec je zložený zo štvorca (a = 5 cm) a obdĺžnika (a = 5 cm, b = 7 cm), ktoré sa dotýkajú stranou a. Obvod obrazca je:
39 cm
60 cm
43 cm
34 cm

Obrazec je zložený zo štvorca (a = 5 cm) a obdĺžnika (a = 5 cm, b = 7 cm), ktoré sa dotýkajú stranou a. Obsah obrazca je:
6 cm²
60 cm²
43 cm²
34 cm²

Štyri rovnoramenné trojuholníky (a = b = 5 cm, c = 3 cm) sú v rovine usporiadané tak, že ich základne tvoria štvorec so stranou 3cm.. Obvod takéhoto obrazca je
48 cm
25 cm
4 dm
52 cm

Obdĺžnik 1 so stranami a1 = 3 cm a b1 = 1cm a obdĺžnik 2 so stranami a2 = 3 cm a b2 = 2 cmsa dotýkajú dlhšími stranami. O vzniknutom obrazci platí:
S = 9 cm², o = 12 cm
S = 9 cm², o = 15 cm
S = 12 cm², o = 15 cm
S = 19 cm², o = 15 cm 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame