Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Zhrnutie funkcií
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 20. 08. 2013 12:39
Zobrazené: 3197x
 

Rovnica funkcie, ktorej grafom je úsečka DC (D[2,-2] C[3, 2], je:
y = -2x + 10
y = 4x - 10
y = 5x + 10
y = 4x + 10

Daná je lineárna funkcia, ktorej graf prechádza bodmi C [-1, 5] a D[2, -1]. Priesečník grafu funkcie s osou x má súradnice
[3/2, 0]
[0, 3/2]
[3, 0]
[0, 3]

Označ funkciu, ktorá nie je lineárna:
y = x/4
y = 5x
y = 4/x
y = 4x + 10

Rovnica funkcie, ktorej grafom je úsečka so súradnicami krajných bodov A [-2,-2] a B[1, 7], je:
y = 3x - 4
y = x + 4
y = 4x + 3
y = 3x + 4

Pre III. kvadrant v pravouhlej sústave súradníc platí:
x > 0, y > 0
x < 0, y > 0
x < 0, y < 0
x > 0, y < 0

Obe súradnice ľubovoľného bodu v pravouhlej sústave súradníc majú kladnú hodnotu v kvadrante
I.
II.
III.
IV.

Lineárna funkcia y = kx + q je klesajúca, ak
k > 0
k < 0
k = 0
k > 10

Grafom kvadratickej funkcie je
hyperbola
priamka
parabola
dve polpriamky súmerné podľa osy x

Dve polpriamky, súmerné podľa osi x, so spoločným začiatkom, sú grafom funkcie
lineárnej
nepriamej úmery
kvadratickej
absolútnej hodnoty

Rovnica kvadratickej funkcie všeobecne má tvar
y = k/x, k, x > 0
y = ax² + bx + c
y = ax + b
y = │x│ 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame