Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Nezabudnite si po každom učive urobiť test, aby ste si boli istí, že ste danú tému zvládli bez problémov.
Maya
maja
 
Názov testu: Kružnicový oblúk, kruhový výsek
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Dátum pridania: 04. 01. 2013 01:42
Zobrazené: 8501x
 

Aký je vzorec pre výpočet dĺžky oblúka kružnice?
a = 2πrα/ 360°
S =πr2α/360
neexistuje
a = 2πα/ 360°

Aký je vzorec pre výpočet obsahu kruhového výseku?
a = 2πrα/ 360°
S =πr2α/361
neexistuje
a = 2πα/ 360°

Aký je vzorec pre výpočet obsahu oblúka kružnice?
a = 2πrα/ 360°
S =πr2α/362
neexistuje
a = 2πα/ 360°

Vypočítajte dĺžku kružnicového oblúka, ak r je polomer kružnice a α je stredový uhol patriaci kružnicovému oblúku r = 20 mm, α = 45°
15 mm
17mm
17,5 mm
15,7 mm

Aká je obsah kruhového výseku s polomerom 295cm, ktorý prislúcha stredovému uhlu 187°?
14 014,6 cm2
14 214,6 cm2
1 414,6 cm2
142 014,6 cm2

Aká je dĺžka oblúka kružnice k (S, 23 dm), ktorý prislúcha stredovému uhlu 155°?
63,19 dm
2,19 dm
61,9 dm
62,19 dm

Vejár má tvar kruhového výseku polomeru 24 cm so stredovým uhlom 160°. Aký je obsah vejára?
803,84 cm2
803cm2
903,84 cm2
903 cm2

Dva priame úseky cesty, ktorých smery zvierajú uhol veľkosti 152° majú byť spojené kruhovým oblúkom s polomerom 76 m. Akú dĺžku má tento kruhový oblúk?
72547,2 m
201,52 m
477,3 m
36 273,6 m

Aká je dĺžka oblúka kružnice s polomerom 295 cm, ktorý prislúcha stredovému uhlu 187°?
962,8 cm
962 cm
692,8 cm
968,2 cm

Veľká ručička na hodinách je 12 cm dlhá. Akú dráhu opíše hrot ručičky za 5 minút?
3,14 cm
6,28 cm
31,4 cm
62,8 cm 


Máte pripomienky k testom? Napíšte nám

odporúčame